Garantie

Garantie bij Gelderse Meubelen Productie

Bij Gelderse Meubelen Productie heeft u altijd 1 jaar garantie op de door ons geleverde stoffen. Op stoffen die aangeleverd zijn door derden (stoffen die aangeleverd zijn door de klant) geven wij geen garantie.

Gelderse Meubelen Productie geeft 3 jaar garantie op fabricage en/of constructiefouten.

Particulieren: Garantiegevallen dienen altijd via de winkelier aangemeld te worden. Gelderse Meubelen Productie neemt garantiegevallen welke door particulieren gemeld worden, niet in behandeling.

Zakelijk: Garantiegevallen kunt u aan ons melden via de mail. Stuur ik dat geval een mail naar info@geldersemeubelen.nl. Graag voorzien van een duidelijk klacht en voor zover dit mogelijk is ook gedetailleerde foto’s van de klacht.